Het weer in Londen

Londen heeft het redelijk misplaatste imago altijd nat en grijs te zijn. Als je naar het hele eiland kijkt waar Londen op ligt dan behoort Londen eigenlijk tot de meest zonnige en droge steden van het eiland Groot-Brittannië. Met een hoeveelheid regen die gemiddeld per jaar onder de zeshonderd millimeter uitkomt is Londen droger dan alle plaatsen in Nederland. Met een aantal uren zonneschijn dat gemiddeld rond de vijftienhonderd per jaar ligt is Londen niet zonnig te noemen, maar ook niet uitgesproken somber. Voor het echte sombere en natte weer moet je vooral verder noordwaarts op het eiland Groot-Brittannië kijken

Het klimaat van Londen behoort binnen de Köppen-Geiger klimaatclassificatie tot het gematigd zeeklimaat. De code die hiervoor gebruikt wordt is Cfb). Dit klimaattype kenmerkt zich door de duidelijke invloed van nabijgelegen zeewater. Hierdoor wordt de temperatuur vooral in de koudste en warmste maanden getemperd. In de zomer zorgt het dan koelere zeewater ervoor dat het niet zo gemakkelijk extreem heet wordt. In de wintermaanden zorgt het op dat moment relatief warme zeewater er juist voor dat de kans op extreme kou veel lager is.

Klimaatstatistieken

Wil je alle klimaatstatistieken en klimaatfeiten van Londen zien? Wil je kijken hoe warm het is en hoe groot de kans is dat je te maken krijgt met regen of juist zonnig weer? Op de website klimaatinfo.nl vind je uitgebreide klimaatinfo over Londen. Daar kun je de klimaattabellen zien waarin klimatologische gegevens staan zoals de gemiddelde maximumtemperaturen, minimumtemperaturen, aantal millimeter neerslag per maand en hoe vaak de zon schijnt.

Bekijk de klimaatinfo van Londen

Regen

De kans dat je in Londen te maken krijgt met een dag met regen is een stuk kleiner dan dat je te maken krijgt met een droge dag. Als je naar de langjarige gemiddeldes kijkt dan zijn er op jaarbasis ongeveer 110 dagen waarop er meer dan 1 mm regen valt. Daarnaast zijn er ook nog ruim vijftig dagen waarop het te verwaarlozen totaal van minder dan één millimeter gemeten wordt. Dat kan zijn door een klein regenbuitje, door een beetje motregen of door nevel die uiteindelijk ervoor zorgt dat de regenmeters aan het einde van de dag toch iets geregistreerd hebben. De grootste kans om een dag met regen of andere neerslag mee te maken heb je in de periode oktober tot en met januari. De maanden juni, juli, augustus en september tellen de meeste droge dagen. De verschillen zijn echter kleiner dan het lijkt. Zo telt de natste maand januari gemiddeld 11 dagen met minstens 1 millimeter neerslag en de droogste maand augustus iets minder dan 8 dagen.

Een grijze dag in Londen

Zonneschijn

Wat betreft het aantal uren zonneschijn zijn er wel degelijk grote verschillen te zien binnen een kalenderjaar. Met gemiddeld 37,4 uren zonneschijn per maand is december ronduit somber te noemen. De zon is in de wintermaanden gewoonweg niet sterk genoeg om wolken en nevel op te laten lossen. Hierdoor zijn de winters in Londen wel degelijk somber en overwegend grijs. Soms krijg je dagenlang geen zonnetje te zien in Londen. De maanden mei, juni, juli en augustus zijn veruit het zonnigste. Gemiddeld schijnt dan zo’n honderdtachtig tot tweehonderd uur per maand de zon, wat neerkomt op gemiddeld 6 tot 7 uur per dag.

Urban Heat Island Effect

In Londen is er sprake van het zogenaamde Urban Heat Island Effect, wat simpelweg aangeduid wordt als UHI. Dit effect houdt in dat de temperatuur in stedelijk gebied gemiddeld hoger is in omringende buitenwijken, voorsteden en landelijk gebied. Het Urban Heat Island Effect wordt door een aantal factoren veroorzaakt, waarvan de absorptie van zonlicht door asfalt en gebouwen en de vaak lagere windsnelheden in de stedelijke gebieden de belangrijkste zijn. In het hart van Londen is het daarom vaak wat warmer dan aan de randen van de stad. Dit is vooral goed merkbaar tijdens zomerse dagen waarbij er veel warmte door de stad geabsorbeerd wordt. Het koelt dan ‘s avonds veel langzamer af dan in op het platteland.

Zonnig weer in Londen